hội nhập kinh tế quốc tế

Doanh nghiệp cần tận dụng các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu Tin ngày: 12/11/2018 07:11

Chiều 8-11, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm hỗ trợ Hội nhập quốc tế phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế TP Hồ Chí Minh 2018 với chủ đề “Tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN)”.

Dấu ấn đổi mới Tin ngày: 27/03/2018 08:17

Những nhà lãnh đạo sau khi rời chính trường nếu khắc ghi được dấu ấn trong lòng dân thì tư tưởng, tâm tài và cốt cách của họ tất được lưu truyền. 

Toàn văn Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng khóa XII Tin ngày: 06/11/2016 19:52

Ngày 5-11-2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Báo CAND trân trọng đăng toàn văn nghị quyết này.

15 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2015 Tin ngày: 11/11/2015 17:11

Triển lãm quốc tế VIETBUILD 2015, bao gồm 1.260 gian hàng trung bày nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến của 15 nước và vùng lãnh thổ đã được tổ chức tại Hà Nội.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Tin ngày: 15/09/2015 07:17

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, CAND Online trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:

Bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế cho phóng viên báo chí Tin ngày: 21/12/2015 17:23

Ngày 21-12 tại Hà Nội, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí ( Cục Báo Chí – Bộ TT &TT) tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh tế cho các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.