cõi niết bàn

Niết bàn ở đâu? Tin ngày: 10/11/2019 06:58

Hạnh phúc là gì? Có ai lí giải được trọn vẹn và đầy đủ nghĩa của "hạnh phúc". Hạnh phúc là điều tuyệt đối gì mà tất cả chúng ta vẫn thường lựa chọn nó như một thần chú để trao tặng nhau, chúc phúc nhau trong ngày bình thường và cả những nghi lễ thiêng liêng. Hạnh phúc là gì mà tất cả chúng ta trong cuộc đời mình đều xác tín một hành trình đi tìm để thỏa mãn ước vọng?

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417