“Romeo và Juliet”

Chúng ta đã tạo ra một thế hệ học sinh cười vào mặt Shakespeare Tin ngày: 05/08/2020 07:18

Nếu nói rằng tôi đã chẳng học được điều gì về văn học trong quãng thời gian ngồi ghế nhà trường thì là nói quá. Nhưng, nếu có một lúc nào đó tôi đã yêu văn chương và chọn theo nghiệp viết văn thì tôi tin chắc nó không liên quan gì tới những năm tháng đi học của tôi.