Hội nghị Đà Lạt

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường: Nhà biện lý đáng gờm Tin ngày: 26/10/2019 09:51

Nhà biện lí đáng gờm là câu bình luận của chính người Pháp tại Hội nghị Đà Lạt (1946) về Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường cùng các đồng chí của ông trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.