Giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Vương:

“Tham vọng của các đế chế quân chủ Trung Hoa là vô biên...”

14:26 29/10/2019

Giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Vương là một nhà nghiên cứu văn hóa, tư tưởng, triết học phương Đông lâu năm và đầy cá tính. Do vậy, khi nghĩ đến việc phải tìm hiểu cặn kẽ bản chất của các hoàng đế Trung Hoa, gắn liền với các thiết chế chính trị kéo dài hàng ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa cổ, trung đại thì tôi đã nghĩ ngay đến ông.

Ý kiến bạn đọc