Wifried Eckstein, Giám đốc Viện Goethe, Hà Nội:

"Tất cả chúng ta và cả nàng Kiều nữa đều sống chung một cõi!"

21:20 17/09/2019

Bạn đã bao giờ nghe một "ông Tây chính hiệu" bình giảng Truyện Kiều hay chưa? Nếu câu trả lời là "chưa" thì hãy tìm gặp Wilfried Eckstein, Giám đốc Viện Goethe tại Hà Nội. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với cái cách một "ông Tây chính hiệu" như Wilfried Eckstein nói về những giá trị của Truyện Kiều và cách mà con người hiện đại hôm nay có thể đối thoại với nàng Kiều.

Ý kiến bạn đọc