Kỳ 3: Người trẻ khởi nghiệp Phạm Kim Hùng (2 huy chương Toán Quốc tế các năm 2004, 2005):

Giá trị lớn nhất mà Đại học Stanford dạy tôi là...

08:26 11/12/2018

Những gì Phạm Kim Hùng nghĩ, những điều Hùng làm chắc chắn sẽ giúp những người trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam nhìn ra rất nhiều bài học lớn.

Ý kiến bạn đọc