Đường dây của niềm tin

15:57 17/03/2016

Một trong những hành động của ông Đinh La Thăng là lập đường dây nóng. Chưa biết ông Đinh La Thăng sẽ xử lý vấn đề này trong lâu dài như thế nào, nhưng hành động đó làm cho nhiều người lấy được ít nhiều lòng tin...

Ý kiến bạn đọc