Dự báo lệch nhịp

15:49 26/10/2015

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 - Khóa XIII cho biết, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu không đạt, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GDP (bình quân chỉ đạt 5,88% trong khi chỉ tiêu từ 7-8%).

Ý kiến bạn đọc