Danh hài mà đâu phải là hài

16:46 24/11/2015

Có lẽ chưa bao giờ ngành quảng cáo lại đắt hàng và đắc hiệu như hiện nay. Sự đắt hàng vì xã hội ta đang ở trong thời buổi thương mại, còn sự đắc hiệu vì nó đang có tác dụng lớn trong cả sự khẳng định thương hiệu. Nhưng đồng thời sự lạm dụng quảng cáo cũng lộ ra mặt trái của dịch vụ này khi nó góp phần đánh lừa dư luận xã hội, làm lẫn lộn chân và ngụy giá trị.

Ý kiến bạn đọc