Từ việc ngành giáo dục chuyển đổi mục đích sử dụng 16 triệu USD:

Chìa khóa nằm ở sự minh bạch!

16:51 23/12/2019

Là một giáo viên đã có nhiều năm đứng lớp, những tuần gần đây tôi rất quan tâm đến câu chuyện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 16 triệu USD vốn vay ODA, từ chỗ "biên soạn một bộ sách giáo khoa" sang chỗ "biên soạn tài liệu hướng dẫn, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng giáo viên"...

Ý kiến bạn đọc