Anh Ba Duẩn - như tôi biết

11:03 16/07/2015

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với anh Lê Duẩn là tại Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ mở rộng đầu năm 1947 ở Đồng Tháp Mười. Lúc đó ở Nam Bộ tổ chức cộng sản có hai phái “Tiền Phong” và “Giải Phóng” cùng lãnh đạo quần chúng làm cách mạng nhưng hai phái không đoàn kết mà lại tranh giành ảnh hưởng với nhau.

Ý kiến bạn đọc