Ai mới là chủ nhân của trường học?

19:01 10/05/2016

Chủ nhân chính của nhà trường là học sinh chứ không phải giáo viên. Nhưng hiện thực trong các nhà trường của chúng ta lâu nay đã minh chứng một cách đáng buồn là: chủ nhân của nhà trường lại là các giáo viên.

Ý kiến bạn đọc