ASEAN ở Sunnylands

10:22 25/02/2016

Lần đầu tiên, ASEAN nhóm họp nhưng không diễn ra ở châu lục mà vươn sang bên kia bờ Thái Bình Dương, tổ chức ngay tại khu du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng Sunnylands. 

Ý kiến bạn đọc