Xuân xa xứ

08:53 01/03/2021

Có nỗi nhớ nào sâu thiết hơn nỗi nhớ những người con xa quê, đau đáu hướng về Tổ quốc mỗi độ tết đến, xuân về. Đại dịch COVID-19 khiến những trái tim xa xứ tết này lỡ hẹn “neo đậu bến quê”…

Ý kiến bạn đọc