Xây dựng Việt Nam trở thành diễn đàn ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên thế giới

23:26 25/02/2019

Cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2019 xác lập tâm thế mới, vị thế mới của đất nước: Việt Nam đã trở thành nước trung gian hòa giải cho các bất đồng, các cuộc xung đột trong khu vực và trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc