"Vương quốc Sedang" - Trò bịp bợm của óc phiêu lưu thực dân (Kỳ 2)

08:48 23/11/2009

Suốt gần 100 năm qua, trong các công trình nghiên cứu, các bài báo đề cập đến Vương quốc Sedang, các tác giả phương Tây thường chỉ mô tả mà không đưa ra quan điểm, chính kiến đối với tính pháp lý của vấn đề. 

Ý kiến bạn đọc