Vì bác sĩ chúng tôi không phải “mặt gỗ”

10:06 28/02/2016

Ngày xưa không hiểu tại sao tôi chọn đi nội trú hồi sức cấp cứu, nói chung ai cũng gàn, ai cũng bảo sao dại thế, đâm đầu vào đấy vừa vất vả, vừa nghèo lại đầy rẫy những bất an. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, quyết tâm đi bằng được với ánh mắt ái ngại của những người đi trước, chỉ vì tôi thích.

Ý kiến bạn đọc