Vẹn nguyên thời "hoa lửa"

10:02 25/04/2019

Những trai tráng đội mũ cối, mũ tai bèo vượt Trường Sơn khói lửa năm xưa, người mãi nằm lại lòng đất mẹ; người rời chiến trường, gác súng ống về với đời thường cũng đã non nửa thế kỷ. 

Ý kiến bạn đọc