Về thăm di tích "Nhà in ty-pô đầu tiên của Đảng ta"

10:57 02/07/2020

Năm 1976, khi nhắc lại cơ sở in tại Tráng Việt, đồng chí Trường Chinh đánh giá đây là "Nhà in ty-pô đầu tiên của Đảng ta". Nhà in ấy nằm trong một gian nhà tranh vách đất nhô sát bờ sông thuộc làng Tráng Việt, huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên (nay là huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) bên phía tả ngạn sông Hồng.

Ý kiến bạn đọc