Về ngôi trường tròn trăm tuổi

13:40 22/11/2013

Bây giờ du khách thăm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc có một địa danh nữa ngay bên cạnh để ghé. Ấy là ngôi trường tiểu học năm nay chẵn tròn trăm tuổi!

Ý kiến bạn đọc