Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông

09:10 25/07/2015

Nhà văn lắm chuyện là tựa sách của nhà văn Vũ Bằng, in năm 1971 tại Sài Gòn. Đọc, đôi lúc cười tủm tỉm, hóa ra các ông nhà văn thuở trước mà văn chương chữ nghĩa được tuyển chọn đưa vào sách giáo khoa dạy học trò, ai biết thuở sinh thời họ cũng tinh nghịch, tếu táo lắm. Nay, y nghĩ, nhà báo cũng lắm chuyện. 

Ý kiến bạn đọc