Văn học dân gian và tình yêu say đắm...

14:30 28/03/2008

Có thể nói, văn học dân gian Nghệ Tĩnh là điểm xuất phát để Nguyễn Đổng Chi bước vào con đường sưu tầm, khảo sát rộng lớn và vô cùng phong phú kho báu văn học dân gian Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc