Văn học có cần đi cùng điện ảnh?

19:27 04/07/2019

Đã từng có nhà văn cấm tiệt không được chuyển thế bất cứ tác phẩm văn học nào của mình thành tác phẩm điện ảnh. Đó là Milan Kundera. 

Ý kiến bạn đọc