Uy danh họ Đào oai trấn Hải Ninh

17:38 17/01/2019

Những hạt nắng chiều cuối cùng còn vương lại trên tán lá cũng là khi tôi rời ngôi nhà ông Đoàn Như Vĩnh ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Ý kiến bạn đọc