Tương lai nào cho tân Thủ tướng Boris Johnson?

16:06 12/08/2019

Boris Johnson và nước Anh, hai hình ảnh trái ngược cuối cùng lại hòa làm một. 

Ý kiến bạn đọc