Tướng Sergei Shoigu: Thống lĩnh của “những người lính lịch sự”

06:56 03/07/2015

Tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một vị tướng đặc biệt. Trong hơn hai năm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga (ông được được bổ nhiệm ngày 6/11/2012), ông đem lại cho quân đội nhiều điều chưa từng có, thay đổi triệt để chiến lược quản lý quốc phòng của đất nước. Và, Sergei Shoigu luôn là người đứng đầu danh sách các bộ trưởng có ảnh hưởng nhất ở Nga.

Ý kiến bạn đọc