Từ đề thi cuối cùng của vua Khải Định: Tại sao phải bàn về văn minh?

11:24 20/07/2019

Thế nào là văn minh? Câu hỏi trằn trọc các xã hội phương Đông cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cũng là câu hỏi mà chúng ta hôm nay vẫn phải đau đáu trả lời!

Ý kiến bạn đọc