Từ bất công đến suy thoái

07:07 26/12/2016

Chính việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ bị thao túng bởi lợi ích, bởi động cơ cá nhân đẻ ra vô vàn những nghịch lý, gây tâm lý bất mãn với người khác, đặc biệt là những người tâm tài toàn vẹn nhưng luôn cam chịu phận “ôm cây đợi thỏ”.

Ý kiến bạn đọc