Trương Vĩnh Ký: Người thầy, nhà văn hóa lớn của dân tộc

16:01 03/01/2016

Nghĩ về cuộc đời Trương Vĩnh Ký trên bình diện văn hóa giáo dục, ta thấy ông là tấm gương lao động học tập và sáng tạo mẫu mực. Từ thuở lên năm đến lúc sắp qua đời, hầu như không lúc nào Trương Vĩnh Ký ngừng học tập. 

Ý kiến bạn đọc