Trước ngày bầu cử nhiệm kỳ Tổng thống mới ở Afghanistan: Trăm mối tơ vò

14:24 16/08/2018

Đó là điều chắc chắn sẽ phải đến, một cuộc bầu cử chính thức để tìm ra người lãnh đạo mới, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Afghanistan. 

Ý kiến bạn đọc