Trọng lượng tiếng nói

19:35 10/03/2016

Khi Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (nhiệm kỳ 2014-2016), có ý kiến nói kiểu "phán" rằng, phận nước nhỏ ngồi vào "ghế lớn" là quá sức và chỉ "cho đủ mâm".  Thực tiễn hơn hai năm là thành viên của tổ chức này đã phủ định quan điểm trên, Việt Nam cho thấy trách nhiệm và vị trí, trọng lượng tiếng nói của mình.

Ý kiến bạn đọc