Trong gian khó tỏ lòng người

09:40 06/04/2020

Nhân loại đang đứng trước hiểm họa mang tên COVID-19. Trong nguy khó, người Việt Nam thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí vững vàng và sự cộng hưởng, hiệp đồng, lòng nhân ái để cùng nhau vượt qua thử thách. Nhưng cũng từ thực tiễn đó, lộ ra những lớp người thờ ơ, bàng quan với xã hội; những cá nhân gây nhiễu, làm rối ren tình hình, lợi dụng dịch bệnh để miệt thị người khác, đả phá Nhà nước, chế độ.

Ý kiến bạn đọc