Chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương:

Trò chơi mới mà cũ

09:40 12/05/2015

Trong các nghiên cứu gần đây, nhiều chuyên gia nhận định châu Á đang bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi, bao gồm những điều đã biết hoặc chưa biết, tiềm ẩn nhiều thách thức và cả sự bất trắc. Những thay đổi chiến lược đáng chú ý trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, cùng tác động qua lại giữa Mỹ, Nga, Nhật Bản và Ấn Độ, sẽ định hình tương lai địa chính trị châu Á.

Ý kiến bạn đọc