Nhật Bản trên bàn cờ cục diện Châu Á - Thái Bình Dương

Tiếp tục những tham vọng

23:59 29/06/2015

Trong bàn cờ cục diện châu Á - Thái Bình Dương mà Mỹ đang tích cực xây dựng để chuẩn bị cho sự xoay trục trong tương lai, quốc gia được coi là ẩn số lớn nhất chính là Nhật Bản. 

Ý kiến bạn đọc