Thong dong Bolero!

14:05 23/09/2019

Nếu có một thứ gì đó nhẹ nhàng nhất cuộc đời này, đó chính là bolero. Nếu có một điều gì đó điềm nhiên nhất cuộc đời này, cũng chính là bolero. Không hào nhoáng phô trương và kỳ bí, người ta có thể bắt đầu nhịp phách từ đoạn nào mình muốn, có thể kết thúc một bài hát bằng đoạn cuối cùng lặp lại, dịu dần...

Ý kiến bạn đọc