Thiên tai, dịch bệnh tác động lên xã hội Việt Nam như thế nào?

18:58 06/01/2020

Đây là câu chuyện về thiên tai, dịch bệnh và sự hưng vong của nhà nước, thăng trầm của quyền lực chính trị trong lịch sử Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc