Thế nào là một nền giáo dục tốt hay là bốn chữ “thật” trong cải cách giáo dục

17:15 30/11/2016

Công cuộc cải cách giáo dục của chúng ta, nếu muốn thành công, phải đáp ứng được bốn yêu cầu, và được tóm tắt bằng bốn chữ “thật” gồm: Nhìn thật, Nghĩ thật, Nói thật và Làm thật.

Ý kiến bạn đọc