Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2012)

Thật thà cầm bút, tôn trọng sự thật

14:56 19/06/2012

Nghiên cứu “Toàn tập Hồ Chí Minh”, tôi đã chú ý tới một điều: ngoài những câu kinh điển như “cần kiệm liêm chính” hay “đạo đức cách mạng”, có một trạng từ xuất hiện không chỉ một lần trong các bài viết của Người: đó là “thật thà”.

Ý kiến bạn đọc