Theo dòng chảy chính trị - kinh tế thế giới

Tháo ngòi nổ căng thẳng

09:41 02/05/2015

Các sự kiện quốc tế thời gian qua cho thấy những điểm nhấn rất đáng chú ý, khi màu sắc chủ đạo là nỗ lực tháo gỡ những mâu thuẫn căng thẳng tại “các điểm nóng”. Có thể nói, xu thế hòa giải và hợp tác vẫn là hướng chính trong dòng chảy chính trị - kinh tế thế giới.

Ý kiến bạn đọc