Thăng trầm không gian công cộng

21:30 22/04/2015

Theo Luật Quy hoạch đô thị ban hành ngày 1/1/2010 thì không gian công cộng là đối tượng phải nghiên cứu của thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Thế nhưng, giữa quy định của luật với thực tế cuộc sống vẫn còn một khoảng cách xa…

Ý kiến bạn đọc