Thẳng thắn và trách nhiệm

09:26 10/06/2019

“Tư lệnh ngành” là khái niệm do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An dùng để chỉ các vị bộ trưởng, trưởng ngành. 

Ý kiến bạn đọc