Tất yếu một chính Đảng

12:08 02/02/2015

Có ý kiến đặt vấn đề: Vì sao thời Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…, nhân dân ta không có Đảng vẫn đánh thắng kẻ thù, giành lại độc lập dân tộc, dựng xây đất nước?

Ý kiến bạn đọc