Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump: Đảo lộn và hoài nghi

06:01 13/02/2017

Chỉ trong vòng 20 ngày sau khi nhậm chức, gần như mỗi ngày một sắc lệnh được ký, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu công cuộc mà như một cách nói, là “xóa bỏ đi di sản của người tiền nhiệm” Barack Obama và đặt nền móng cho chính quyền mới.

Ý kiến bạn đọc