Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau: Con vua xứng đáng làm vua

10:03 14/11/2015

Justin Trudeau, lãnh đạo đảng Tự do từ năm 2013, đã giành số phiếu bầu áp đảo trong cuộc bầu cử liên bang vừa qua để trở thành tân Thủ tướng Canada trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử quốc gia và là người đầu tiên kế thừa cha nắm giữ cương vị đứng đầu đất nước. 

Ý kiến bạn đọc