Tại sao phải tĩnh?

10:36 07/07/2019

Nói đến chuyện "tĩnh" như một tâm thế sống, và cao hơn - một tâm thế ứng xử của trí thức trước thời cuộc, hẳn người Việt Nam chúng ta sẽ nhớ ngay đến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bởi ông là tác giả của câu thơ nổi tiếng: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao".

Ý kiến bạn đọc