Sự thức tỉnh vĩ đại

16:44 20/06/2017

Hãy điểm qua toàn bộ lịch sử của nhân loại. Hóa ra nó nghèo nàn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. 

Ý kiến bạn đọc