Sự thật nào cho Chernobyl?

10:32 07/07/2019

Ngày 26 tháng 4 năm 1986. Cũng như tất cả mọi ngày trên thế giới này, luôn có đủ thứ xảy ra. Arnold Schwarzenegger kết hôn. 

Ý kiến bạn đọc