Sách bestseller như là hàn thử biểu tâm hồn

07:32 30/12/2015

Một cuốn sách bestseller là một cuốn sách viết cho số đông. Vì thế, trong chừng mực nào đó, có thể nói rằng sách bestseller phản ánh tình trạng đời sống tinh thần của một cộng đồng người. Còn trong trường hợp bestseller trên quy mô thế giới, nó phản ánh tình trạng đời sống tinh thần của nhân loại.

Ý kiến bạn đọc