Quyền cầm lá phiếu

02:13 11/05/2016

70 năm trước, trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên, Bác Hồ nói trước hàng vạn đồng bào thủ đô: “Ta đã phải hy sinh nhiều mới có cái quyền cầm lá phiếu này… Bây giờ làm việc nước là hy sinh, phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”.

Ý kiến bạn đọc